Här kan du följa arbetet med utveckling av NO-ämnena i Norrköpings kommun. Läsa om olika utvecklingsprojekt och kompetensutvecklingsinsatser samt hitta inbjudningar till olika fortbildningar. Vi vänder oss till för-, grund- och gymnasieskola. Vi som skriver är:
Sara Westling, Ma-NO-TK lärare åk 1-7, NTA-samordnare, NT-utvecklare och projektledare. sara.westling@norrkoping.se
Bosse Larsson, Förstelärare med riktat uppdrag, Ma-NO-lärare. bo2.larsson@norrkoping.se
Charlotta Nordlöf, Kommunlicentiand och gymnasielärare i teknik. Charlotta.nordlof@norrkoping.se
Maila oss gärna med tips om vad du vill läsa om här - och dela gärna med dig av saker som händer i NO på din skola. Ett tips är att prenumenera på våra inlägg (fyll i din mailadress i fältet nedan till höger - klicka på submit) så får du ett mail när det kommer ny information här på sidan.
fredag 23 oktober 2015

Nationellt centrum för naturvetenskapens och teknikens didaktik är invigt i Norrköping

Igår var det invigning av NATDID, Nationellt centrum för naturvetensapens och teknikens didaktik. "NATDID:s uppgift är att stödja skolutvecklingen på nationell nivå inom naturvetenskap och teknik genom att sprida resultat från aktuell didaktisk forskning till dem som är verksamma i skolan. Målet med detta är att lärare ska kunna omsätta ämnesdidaktisk forskning i praktiken och därigenom låta skolan vila på en vetenskaplig grund."  (http://www.liu.se/natdid?l=sv)

NATDID finns vid Linköpings universitet, Campus Norrköping, och det var också här i Norrköping som invigningen ägde rum. På invigningen var många på plats; forskare, lärare, representanter från Skolverket, Skolforskningsinstitutet, de fyra ämnesdidaktisk centrumen (Teknik, Kemi, Biologi och Fysik), NT-utvecklare och många andra som verkar någon stans i fältet skola-forskning.

Linköpings universitets rektor Helene Dannetun invigningstalade. Tre forskare berättade om sina forskningsprojekt som alla på olika sätt handlade om att låta forskning och skola mötas, och om utmaningen i att mötas. De var alla mycket intressanta att lyssna på.
- Glenn Hultman är professor emeritus i pedagogiskt arbete och har bl.a. medverkat i SKOLFORSK och skrivit rapporten Transformation, Interaktion eller Kunskapskonkurrens. Forskningsanvändning i praktiken, talade om vad som händer när forskning omvandlas för att användas i skolan. Läs mer om detta i Venue: Forskningsanvändning i praktiken
- Pernilla Nilsson som är professor i naturvetenskapens didaktik talade under rubriken När undervisning gör skillnad - Lärares lärande i en learning study. Här finns en intressant artikel från Skolverket om hennes forskning: För mycket variation blir svårt för elever
- Margareta Serder, doktor i naturvetenskapens didaktik talade om ett forskningsresultats resa i skoldebatten. Det gav intressanta perspektiv på hur media hanterar forskningsresultat. Hennes avhandling heter ”Möten med PISA. Kunskapsmätning som samspel mellan elever och provuppgifter i och om naturvetenskap” och den fick mycket uppmärksamhet i media. Läs gärna den här artikeln av henne: Om ett forskningsresultats resa i skoldebatten

Jag hoppas att vi Norrköping kommer ha nytta och glädje av att NATDID finns i vår kommun! Vill du följa NATDID i sociala medier så finns de på Facebook (sök på Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik) och på Twitter (@ncntd), #natdid. Hemsidan finns här: NATDID

Karin Stolpe, föreståndare för NATDID
"Vi vill hitta rum där lärare och forskare kan mötas".
Foto: C.Nordlöf.
 

torsdag 1 oktober 2015

Nordifsk lärarfortbildning i fält

Nu finns det möjlighet att delta i spännande fortbildningskurser inom NO-området. Kurserna vänder sig till lärare i grund- och gymnasieskolan och är relevanta för kurs- och ämnesplanerna. I kurserna är du 4-5 dagar ute i fält, och gör även en webbaserad del hemma. Kurserna är kostnadsfria, men du måste betala en terminsavgift till Universitetet i Nordland på 850 kr. Kost och logi kostar inget och du får en del av resan betald.

Här finns en länk till mer information.

Världsrymden och klassrummet – Luleå Målgrupp: Lärare som undervisar i naturvetenskap i grundskolan
Sista anmälningsdag: 22 november 2015
Kursstart: 18 januari 2016
Världsrymden och klassrummet – Köpenhamn
Målgrupp: Lärare som undervisar i naturvetenskap i grundskolan
Sista anmälningsdag: 22 november 2015
Kursstart: 18 januari 2016
Klimatforskning i polarlandskap – Svalbard
Målgrupp: lärare som undervisar i naturvetenskap, geografi och geovetenskap, antingen i grundskolan och i gymnasieskolan.
Sista anmälningsdag: 8 oktober 2015
Kursstart: 18 januari 2016
Satellitbilder, GPS och GIS i skolan – Andøya 
Målgrupp: Lärare som undervisar i geografi och naturvetenskap/NO i grundskolan
Sista anmälningsdag: 22 november 2015
Kursstart: 8 mars 2016
Geologi i skolan – Andøya
Målgrupp: lärare som undervisar i naturvetenskap, geografi och geovetenskap, antingen i grundskolan och i gymnasieskolan.
Sista anmälningsdag: 22 november 2015
Kursstart: 15 mars 2016
Under polarhimlen – Andøya
Målgrupp: lärare som undervisar i naturvetenskap/NO/fysik i grundskolan och gymnasieskolan
Sista anmälningsdag: 15 maj 2016
Kursstart: 15 augusti 2016