Varje år kastar var och en 50 kilo ätbar mat och dryck i soporna och vasken. Myggnätet är ett samarbete mellan Hållbar utveckling, utbildningskontoret, Hyresbostäder och Norrköping Vatten och Avfall, som sedan mitten på 90-talet finns till för att öka barns medvetenhet om vad som händer med matavfall och vad man kan göra för att minska sitt avfall." (NT, 15-05-19)

Läs hela artikel på: http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/mat-nar-myggnatet-festade-7521083.aspx